Spa Centri

Izgradnju sauna, parnih kupatila i potpunog Wellness programa realizujemo po Vašoj ideji. Možete nam dostaviti ličnu projekciju ili, ukoliko želite, samo potrebne mjere a projekciju mi vršimo.
 
Nakon dostavljene/izrađene projekcije započinjemo sa radovima.